Title: Těžba diamantů a zlata v Africe v letech 1997 - 2012
Other Titles: Extraction of Diamonds and Gold in Africa during the Years 1997 - 2012
Authors: Hrušková, Alžběta
Advisor: Kladivo Petr, Mgr. Ph.D.
Čechurová Monika, Mgr. Ph.D.
Referee: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23479
Keywords: těžba;zlato;diamanty;afrika
Keywords in different language: extraction;gold;diamonds;africa
Abstract: Tato práce je zaměřena na těžbu zlata a diamantů v Africe v letech 1997-2012. Primárně je orientována na detaily ve vývoji těžby ve vybraných letech. Jsou zde detailně popsáni největší producenti těchto minerálů v Africe, i ostatní státy zabývající se těžbou. Ke zhodnocení změn v průběhu vybraných let byla použita indexová analýza, ke zhodnocení vývoje produkce celé Afriky - časových řad. Dále se práce zabývá porovnáním africké produkce zlata a diamantů s produkcí světovou, především jaký má Afrika na světové produkci podíl z hlediska států i celého světadílu. Na závěr byl zhodnocen podíl Afriky na světovém exportu zlata a diamantů. Součástí jsou mapy, které zobrazují největší zlaté a diamantové doly, a také kartodiagramy, které ukazují produkce vybraných států roce 2012 na celkové produkci v letech 1997-2012. V práci jsou zpracované těžařské společnosti, zabývající se těžbou zlata a diamantů, které v Africe působí.
Abstract in different language: This thesis mainly focuses on extraction of gold and diamonds in Africa during the years of 1997-2012. It is primarily oriented around details on development of extraction in the given years. The biggest producers of these minerals in Africa are described in detail in this thesis, as well as other countries dealing with extractions. In order to appreciate the difference during the chosen years an index analysis has been used, and to appreciate the development of the production in the whole of Africa- a time line has been chosen. The thesis also compares African production of gold and diamonds with that of the rest of the world, mainly what share Africa has on the world production from the viewpoint of all the other States and also the whole continent. At the end, Africa's share in world exportation of gold and diamonds has been evaluated. Maps are attached which show the biggest gold and diamond mines, also cartodiagrams which show production of the chosen States in 2012 and the complete production during 1997-2012. In this thesis extraction companies, who deal with extraction of gold and diamonds in Africa, are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP FINAL 1.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova - p. vedouciho prace.PDFPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova - p. oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce466,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.