Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarlovec Karel, Ing.
dc.contributor.authorSýkora, Luboš
dc.contributor.refereeBřezina Miroslav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:25:02Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:25:02Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-2-10
dc.identifier62476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23528
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Pelhřimova. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola je teoretická část, kde jsou charakterizovány územní samosprávné celky a jejich rozpočet na základě prostudované literatury, která je uvedena v seznamu použité literatury. Praktická část začíná druhou kapitolou představením města Pelhřimova, ve třetí kapitole je provedena analýza finančního hospodaření města v letech 2011 až 2014 na straně příjmů a výdajů. Ve čtvrté kapitole je zhodnoceno finanční hospodaření města Pelhřimova ve srovnání s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Na základě zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole podány návrhy na zlepšení hospodaření města.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměstocs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectpelhřimovcs
dc.titleFinanční hospodaření města Pelhřimovacs
dc.title.alternativeFinancial management of the town of Pelhřimoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on financial management of the town of Pelhřimov. It is divided into five parts. The first chapter is theoretical and defines local authorities and their budget on the base of the bibliography. The practical part begins in the second chapter with introduction of the town Pelhřimov. The budget from 2011 to 2014 is analyzed by revenue and expenses in the third chapter. The financial management of the town of Pelhřimov is evaluated in the fourth chapter in comparation with the towns Havlickuv Brod and Zdar nad Sazavou. Based on the findings, options presented to improve financial management are given in the final chapter.en
dc.subject.translatedtownen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedexpensesen
dc.subject.translatedpelhřimoven
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni_hospodareni_mesta_Pelhrimova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
bo sykora.pdfPosudek oponenta práce622,68 kBAdobe PDFView/Open
sykora pv.pdfPosudek vedoucího práce980,01 kBAdobe PDFView/Open
sykora obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce258,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.