Název: Návrh jádra RISC procesoru pro výukové účely
Další názvy: The design of a RISC-processor core for teaching purposes
Autoři: Paločko, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Pinker, Jiří
Oponent: Kostka, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2353
Klíčová slova: RISC;mikroprocesor;zreťazená linka;superzreťazená linka;superskalárna zreťazená linka;inštrukčná sada
Klíčová slova v dalším jazyce: RISC;microprocessor;pipeline;superpipeline;superscalar;instruction set
Abstrakt: Diplomová práca prezentuje návrh jadra RISC procesoru pre výukové účely. Cieľom bolo navrhnúť a implementovať 8-bitový mikroprocesor RISC do jazyka VHDL. Realizácia kládla vysoký dôraz na možnosti následného zapracovania do výukových procesov. Navrhnutá inštrukčnú sada je založená na inštrukčnej sade THUMB a optimalizovaná pre 5-stupňovú zreťazenú linku. Práca taktiež predkladá analýzu 3 a 5-stupňovej zreťazenej linky v náväznosti na pokročilejšie architektúry zreťazených liniek. Dôležitá časť práce pozostávala z navrhnutia techniky pre vizualizáciu vnútorných signálov, ktorá je podporov pre hardwarový prípravok.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the design of a RISC-processor core for teaching purposes. The aim of this project was to design and implement an 8-bit RISC microprocessor in the VHDL language. The implementation has been developed with regard to the teaching purposes. The developed instruction set is based on a THUMB Instruction Set and optimized for a 5-stage pipeline. The evolution of the pipeline from a 3-stage pipeline to the Superpipeline and Superscalar technique is discussed. An important part of the task - visualization of internal signals ? has been tailored to the hardware support available on the Development and Education Board which has been selected for this purpose.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_palocko_2012.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047271_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palocko.pdfPosudek oponenta práce757,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047271_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce98,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.