Title: Financování starobních důchodů
Other Titles: The financing of retirement pensions
Authors: Bošková, Petra
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23535
Keywords: starobní důchod;penzijní systém;udržitelnost
Keywords in different language: pensions;pension system;sustainability
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá starobním důchodem a možnostmi jeho financování. Práce je rozdělena na několik částí. Je zde vymezen pojem starobní důchod a podmínky na jeho získání. Další část práce je věnována vývojem penzijního zabezpečení v České republice a principům jeho fungování. Jsou zde vysvětleny různé metody financování, jejich výhody, nevýhody a také rizika. Práce se zaměřuje nejen na penzijní systém České republiky, ale také na penzijní systémy dalších vybraných zemí. Hlavní myšlenkou práce je analýza udržitelnosti penzijního systému.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the old-age pensions and its possibilities of financing. The thesis is divided into several parts. There is a definition of the concept of old-age pension and the conditions for its obtaining. The next chapter of the thesis elaborates the history of the pension security in the Czech republic and its principles. Following part is devoted to the various methods of financing, their advantages, disadvantages and also risks. The thesis focus is not only on the pension system in the Czech republic, but also on the pension systems of other countries. The main idea of the thesis is to analyse the sustainability of the current pension system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financovani starobnich duchodu.pdfPlný text práce729,21 kBAdobe PDFView/Open
boskova pv.pdfPosudek vedoucího práce614,79 kBAdobe PDFView/Open
bo boskova.pdfPosudek oponenta práce504,7 kBAdobe PDFView/Open
boskova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce259,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.