Title: Stárnutí populace a financování důchodů
Other Titles: The ageing of population and the funding of pensions
Authors: Vondra, Matěj
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23570
Keywords: důchodový systém;demografický vývoj;starobní důchody;financování;česká republika;spolková republika německo
Keywords in different language: pension system;demography;pensions;financing;czech republic;federal republic of germany
Abstract: Práce se zaměřuje na financování starobních důchodů v kontextu stárnutí populace, ke kterému v Evropě dochází. Popisuje a zároveň i porovnává důchodový systém v České republice a ve Spolkové republice Německo. Cílem této práce je charakterizovat jednotlivé pilíře, které obě země využívají k financování starobních důchodů, a popsat demografický vývoj obyvatelstva v těchto zemích. Na základě teoretické části a aktuální situace v obou zemích práce také obsahuje možná řešení problému s financování starobních důchodů.
Abstract in different language: The thesis focuses on the funding of pensions in the context of population ageing which occurs in Europe. It describes and also compares the pension system in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is to characterize particular pillars, which both countries use to funding old age pensions and describe the development of demography in these countries. The thesis also includes possible solutions for the problem of financing retirements in both countries, based on the theoretical part and the current situation in countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Starnuti populace a financovani starobnich duchodu.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
vondra po.pdfPosudek oponenta práce446,05 kBAdobe PDFView/Open
bv vondra.pdfPosudek vedoucího práce562,76 kBAdobe PDFView/Open
vondra obhj.pdfPrůběh obhajoby práce244 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.