Title: Přehled a zhodnocení materiálů pro zděné konstrukce v období let 1900 až 2015 v lokalitě západních Čech
Other Titles: An overview and evaluation of materials for masonry structures in the period 1900-2015 in the locality of Western Bohemia
Authors: Koubová, Kristýna
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Vetengl Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23583
Keywords: historie;zdící prvky;zdivo;cihla;tvárnice;malta;ytong;hebel;xella
Keywords in different language: history;masonry elements;masonry;brick;block;mortar;ytong;hebel;xella
Abstract: Téma mé diplomové práce je "Přehled a zhodnocení materiálů pro zděné konstrukce v období let 1900 až 2015 v lokalitě západních Čech". Práce obsahuje historii cihel všeobecně, historii materiálů a malt pro zděné nosné konstrukce doložené od 30. let 20. století až po současnost. Zdící prvky obsažené v mé práci jsou používány v lokalitě západních Čech a současně se objevují i na území celé nynější České republiky. V úvodní části Vás seznámím s historií cihel od starověku až po dnešní dobu. Součástí mé práce je názvosloví a terminologie zdících materiálů a malt. Roky týkající se mé práce jsou rozděleny do důležitých období. Dále uvádím malty a jejich přehled. Příloha obsahuje obrázky pro představu vybraných zdících materiálů. Na konci je uvedena literatura, ze které jsem vycházela.
Abstract in different language: The topic of my thesis is "An overview and evaluation of materials for masonry structures in the period 1900-2015 in the locality of Western Bohemia". The work contains the history of the bricks generally, history materials and mortars for masonry bearing structure documented from 30. years 20. century to the present day. Building elements contained in my work are used in a site of Western Bohemia and at the same time appear on the territory of the whole of the current Czech Republic. In the introductory section you'll meet with a history of bricks from the ancient times up to the present time. Part of my job is the nomenclature and terminology relating to building materials and mortars. Years regarding my work are divided into major periods. Next I showed the mortar and their overview. The annex contains the images for the idea of selected building materials. At the end of is given literature, from which I drew.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOUBOVA - DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce10,24 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,53 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce665,28 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.