Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRadilová, Ivana
dc.contributor.refereeNováková Zuzana, Ing. arch.
dc.date.accepted2016-6-28
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:05Z-
dc.date.available2015-6-15
dc.date.available2017-02-21T08:26:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier65754
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23588
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena především na hledání optimálního řešení výstavby bytového domu. Porovnáním 219 zdicích prvků a 75 tepelných izolantů bylo hledáno ekonomicky i technicky nejpřijatelnější řešení pro výstavbu obvodového pláště bytového domu. Kombinace vybraných výrobků zaručuje nízké náklady na realizaci a splněním doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy taktéž předurčuje k nízkým nákladům spojených s vytápěním stavby. Závěrem je proveden teoretický návrh čtyřpodlažního bytového domu včetně určení konstrukčního řešení a s ověřením splnění požadavku na součinitel prostupu tepla obálkou budovy formou energetického štítku obálky budovy.cs
dc.format97 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobálka budovycs
dc.subjectoptimální návrhcs
dc.subjecttepelně izolační materiálcs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjecttepelný odpor konstrukcecs
dc.subjectúspora nákladůcs
dc.subjectpasivní stavbacs
dc.subjectprimární energiecs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectzateplení budovcs
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivostics
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectfaktor difúzního odporucs
dc.subjectzdicí prvekcs
dc.subjectekonomické hlediskocs
dc.subjectenergetický štítek obálky budovy.cs
dc.titleNávrh bytového objektu s minimální spotřebou energie, s účinnou minimální plochou a nízkými nákladycs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses on the optimum solution of a block of flats construction. Comparing 219 masonry units and 75 thermal insulation materials, the most economically and technologically convenient solution was explored for the outer skin of the block. Combination of selected products ensures low expenses of the realization if the limits for transmission heat loss coefficient in passive houses are observed. In conclusion, a theoretical design of a four-storey block of flats is drawn, including a constructional solution, with a verified building energy quotient label considering the requirement for the transmission heat loss coefficient.en
dc.subject.translatedbuilding envelopeen
dc.subject.translatedoptimal designen
dc.subject.translatedthermal insulation materialen
dc.subject.translatedenergyen
dc.subject.translatedtransmission heat loss coefficienten
dc.subject.translatedthermal resistenceen
dc.subject.translatedcost savingsen
dc.subject.translatedpassive houseen
dc.subject.translatedprimary energyen
dc.subject.translatedstructureen
dc.subject.translatedthermal insulation of buildingsen
dc.subject.translatedthermal conductivity coefficienten
dc.subject.translatedmaterialen
dc.subject.translatedmoisture resistance factoren
dc.subject.translatedmasonry uniten
dc.subject.translatedeconomic aspekten
dc.subject.translatedbuilding skin energy quotient label.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce8,58 MBAdobe PDFView/Open
Radilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce698,14 kBAdobe PDFView/Open
Radilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce547,4 kBAdobe PDFView/Open
Radilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.