Title: Modelování vícefázového proudění reálné tekutiny pomocí lattice Boltzmannovy metody
Authors: Študentová, Iveta
Advisor: Bublík Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Hajžman Marek, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23605
Keywords: lattice boltzmannova metoda;vícefázové proudění;mrt model;bgk model;cahn-hilliardova rovnice;povrchové napětí;rayleighova-taylorova nestabilita
Keywords in different language: lattice boltzmann method;multiphase flow;mrt model;bgk model;cahn- hilliard equation;surface tension;rayleigh-taylor instability
Abstract: Cílem této práce byla tvorba stabilního numerického 2D modelu vícefázového proudění s konstantní teplotou použitím lattice Boltzmannovy metody. Model byl následně implementován ve výpočtovém prostředí Matlab. Vyvinutý program byl aplikován na tři příklady, konkrétně na testovací příklad na působení povrchového napětí na tekutinu, model stoupající bubliny vlivem vztlakové síly a úlohu Rayleighovy-Taylorovy nestability.
Abstract in different language: The goal of this work was a development of a stable numerical model of athermal multiphase flow using lattice Boltzmann method. The model was subsequently implemented in computational software Matlab. The developed program was applied on three problems, namely a problem testing the effect of surface tension on a fluid,a model of a rising bubble and a problem of Rayleigh-Taylor instability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentova_DP.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Studentova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce488,01 kBAdobe PDFView/Open
Studentova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Studentova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.