Title: Transformace územního plánu obce do podoby projektu veřejně prospěšné stavby v rámci pozemkových úprav
Other Titles: Transformation of land use plan into the project of public beneficial construction within land consolidation.
Authors: Veselá, Kateřina
Advisor: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Salzmann Klára, Ing. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23616
Keywords: územně plánovací dokumentace;komplexní pozemkové úpravy;plán společných zařízení;změna využití pozemků;opatření v krajině.
Keywords in different language: land use documentation;complex land consolidation;common utilities planning;change of land use;arrangement in landscape.
Abstract: Cílem práce bylo porovnat procesy územního plánování a komplexních pozemkových úprav a najít způsob využití jejich potenciálu pro zhmotnění dokumentací do podoby reálných opatření v krajině. Pro názornost byly analyzovány oba procesy v obcích Hromnice, Hněvnice a Chlum. Z této analýzy jsou vyvozeny závěry o skutečné návaznosti, provázanosti a rozdílnosti obou procesů, které jsou součástí krajinného plánování. Zároveň byly identifikovány reálné změny v krajině v podobě provedených novostaveb a rekonstrukcí opatření.
Abstract in different language: The targets of the thesis was comparison of the process of land use planning and complex land consolidations and find any way for using their potential for realization of these documentations like arrangements in landscape. Both processes were analyzed illustratively in villages Hromnice, Hněvnice and Chlum. Out of this analysis were drawn conclusions about really continuity, consistency and divergence of both these processes that are part of landscape planning. Simultaneously were indentified real changes in landscape as new realized constructions and reconstructions of arrangements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Transformace_navrhu.pdfPlný text práce10,78 MBAdobe PDFView/Open
PO_Vesela.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFView/Open
PV_Vesela.pdfPosudek vedoucího práce820,23 kBAdobe PDFView/Open
P_Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce32,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.