Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatoušek Jindřich, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKlíma, Michal
dc.contributor.refereeHanzlíček Zdeněk, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:30Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:30Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier68093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23646
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na vytvoření automatické fonetické segmentace s využitím nástroje Kaldi. Algoritmus segmentace je vytvořen na základě postupů použitých pro automatickou fonetickou segmentaci s pomocí nástroje HTK. Rozdíl v přesnosti obou segmentací se pohybuje pouze okolo 1%. Dále jsou zkoumány možnosti vylepšení automatické segmentace (nové modely, různé parametrizace, atd.). Z vyhodnocení výsledků vyplývá, že především pro nový model je přesnost segmentace o několik procent zvýšena.cs
dc.format62 s., 2.s přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthtkcs
dc.subjectkaldics
dc.subjectautomatická fonetická segmentacecs
dc.subjecthmmcs
dc.subjectsyntéza řečics
dc.titleAutomatická fonetická segmentace TTS korpusů pomocí nástroje KALDIcs
dc.title.alternativeAutomatic phonetic segmentation of TTS corpora using the KALDI toolkiten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on automatic phonetic segmentation using tool named Kaldi. Algorithm is developed based on the procedures used for automatic phonetic segmentation using tool named HTK. The difference in accuracy of both automatic segmentation is only around 1 %. There are also examined ways to improve automatic segmentation (new models, different parameterizations, etc.). The evaluation indicate that especially for the new model is a segmentation accuracy of a few percent increased.en
dc.subject.translatedhtken
dc.subject.translatedkaldien
dc.subject.translatedautomatic phonetic segmentationen
dc.subject.translatedhmmen
dc.subject.translatedspeech synthesisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
klima-v.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
klima-o.pdfPosudek oponenta práce715,04 kBAdobe PDFView/Open
klima-p.pdfPrůběh obhajoby práce377,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.