Title: Lokalizace rázů na povrchu 3D objektů a struktur
Other Titles: Impact location on the 3D surface of objects and structures
Authors: Künkel, Sven Johannes
Advisor: Liška Jindřich, Ing. Ph.D.
Referee: Kodet Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23647
Keywords: jaderné elektrárny;monitoring volných částí;akustické rázy;detekce rázů;lokalizace rázů;chen-hanův algoritmus
Keywords in different language: nuclear power plants;loose parts monitoring;acoustic waves;impact detection;impact location;chen and han's algorithm
Abstract: Systémy pro monitoring volných částí se staly běžnou součástí dnešních jaderných elektráren. Jejich úkolem je detekovat přítomnost volné části a určit její polohu. Současné systémy využívají především analytické výpočty a kvůli tomu též zjednodušený geometrický model tělesa. Tím je limitována přesnost konečných výsledků lokalizace. Tato práce popisuje novou metodu nazvanou metoda 3D lokalizace, která umožňuje lokalizovat rázy na tělesech obecných prostorových tvarů. Díky vhodné dekompozici algoritmu má navíc nízké výpočetní nároky a hodí se pro on-line použití. Dobré vlastnosti popsané metody dokládá trojice experimentů, jejichž vyhodnocení je též součástí práce.
Abstract in different language: Loose parts monitoring systems (LPMS) have become a common part of nuclear power plants, providing tasks as impact detection, localization and loose part's size estimation. Today's LPMSs mostly rely on analytical computation and simplified input data, e.g. simplified geometry of the facility, both of which limit the final precision of the localization results. This work presents a novel method of impact localization which uses a numerical algorithm applicable to an arbitrary geometry of the facility. Thank's to it's decomposition the algorithm is computationally efficient and well suited for on-line use. Results of three case experiments presented in this work support a good behavior of this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sven_Kunkel.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
kunkel-v.pdfPosudek vedoucího práce748,07 kBAdobe PDFView/Open
kunkel-o.pdfPosudek oponenta práce680,24 kBAdobe PDFView/Open
kunkel-p.pdfPrůběh obhajoby práce369,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.