Title: Nelineární regrese v programu R
Other Titles: Nonlinear regression in the statistical software R
Authors: Palková, Kateřina
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23676
Keywords: nelineární regrese;metody odhadu parametrů;metoda nejmenších čtverců;výpočetní prostředí r
Keywords in different language: nonlinear regression;parameter estimation methods;least squares method;software enviroment r
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním různých metod odhadu parametrů nelineární regrese. Metody jsou testovány ve statistickém prostředí R na několika sadách dat. Výsledné odhady získané jednotlivými metodami jsou pak porovnávány mezi sebou z hlediska přesnosti odhadu (tj. blízkosti k teoretickému řešení), hodnoty kriteriální funkce a dle výpočetního času algoritmu.
Abstract in different language: This thesis discusses comparison of several parameter estimation methods for nonlinear regression models. The methods are tested in the software enviroment R using several datasets. The resulting estimates of parameters are compared with each other by exactness (i.e. distance to theoretical solution), value of least squares criterion and computing time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Palkova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
A13N0023Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce670,85 kBAdobe PDFView/Open
A13N0023Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce380,58 kBAdobe PDFView/Open
A13N0023Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce215,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.