Title: Rozpoznávání hudebních žánrů
Other Titles: Recognition of Musical Genres
Authors: Štollová, Kateřina
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23696
Keywords: zpracování digitálního signálu;strojové učení;automatická klasifikace hudebních žánrů
Keywords in different language: digital signal processing;machine learning;automatic music genre classification
Abstract: Účelem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro automatické klasifikování hudebních žánrů nahrávek ve formátu MP3. Takto určený žánr může být později použit k automatickému nastavení ekvalizéru, protože pro většinu hudebních žánrů je potřeba ekvalizér nastavit jiným způsobem. Toto nastavení se liší zejména podle použitých hudebních nástrojů a stylu hry. Proto se klasifikace zaměřuje hlavně na použité nástroje, které se projevují ve spektrální charakteristice zvukového signálu.
Abstract in different language: The goal of this thesis was to design and implement an algorithm for automatic classification of musical genres of the digital audio recordings stored in MP3 format. The recognized genre can be later used to automatically adjust an equalizer of an audio chain. The reason to do so is that the equalizer requires different settings for different music pieces. This setting mainly differs according to the used instruments and styles in the recording. Therefore, the classification focuses on the used instruments that manifest themself in the spectral characteristics of the analysed audio signal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stollova_DP_2016.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
A13N0134Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce798,27 kBAdobe PDFView/Open
A13N0134Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce795,26 kBAdobe PDFView/Open
A13N0134Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce199,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.