Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolý Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKinzl, Michal
dc.contributor.refereeJežek Kamil, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:13Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:28:13Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-23
dc.identifier68395
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23697
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou aktuální situace na trhu týkající se nástrojů pro ověřování kompatibility a kvality softwaru psaného v programovacím jazyce Java. Analýza dostupných nástrojů je provedena z technického a částečně z obchodního pohledu, kdy byl důraz kladen na možnosti zařazení nástrojů do procesu vývoje, případně etapy testování.cs
dc.format83 s. (101 724 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní cyklus vývoje softwarucs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectkvalita softwarucs
dc.subjectstatická analýzacs
dc.subjectjava kompatibilitacs
dc.titleAnalýza a návrh řešení pro ověřování kompatibility softwarucs
dc.title.alternativeSoftware compatibility verification analysis and solution proposalen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis analyzes the current market situation regarding tools for verification of the compatibility and software quality written in Java programming language. Analysis of available tools is done from technical and partly from business point of view when the focus was on the possibility of tools inclusion into development process or testing phase.en
dc.subject.translatedsoftware development lifecycleen
dc.subject.translatedtestingen
dc.subject.translatedsoftware qualityen
dc.subject.translatedstatic analysisen
dc.subject.translatedjava compatibilityen
dc.subject.translatedtesting toolsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kinzl_2016.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
A13N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce358,97 kBAdobe PDFView/Open
A13N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce386,91 kBAdobe PDFView/Open
A13N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce204,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.