Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŘehák, Martin
dc.contributor.refereeSirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2016-9-5
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:36Z
dc.date.available2015-10-3
dc.date.available2017-02-21T08:28:36Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier65020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23707
dc.description.abstractHlavním cílem bylo přehledně a tematicky sestavit úlohy, které mohou být použity jako demonstrační nebo žákovský pokus. Tyto pokusy mohou být použity ve výuce chemie na základní škole, střední škole a případně při přípravě budoucích učitelů chemie. První část je teoretická, která obsahuje základní teoretické informace o obecných vlastnostech plynů a dále konkrétních prvků a sloučenin. Druhá část obsahuje soubor úloh s ověřenými návody ve školní laboratoři.cs
dc.format90848 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectplynycs
dc.subjectchemiecs
dc.subjectpokuscs
dc.subjectvodíkcs
dc.subjectuhlíkcs
dc.subjectdusíkcs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectsíracs
dc.subjectchlorcs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjectoxid dusnatýcs
dc.subjectoxid dusičitýcs
dc.subjectozoncs
dc.subjectoxid siřičitýcs
dc.subjectoxid sírovýcs
dc.subjectchlorová vodacs
dc.subjectbromová vodacs
dc.subjectvzduchcs
dc.subjectaparatura pro vývoj plynucs
dc.subjectacidobazický indikátorcs
dc.titlePlyny ve výuce chemiecs
dc.title.alternativeGases in chemical educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main objective was to clearly and thematically assemble tasks that can be used as demonstration or junior attempt. These assays can be used in teaching chemistry in elementary school, middle school and possibly in preparation of future teachers of chemistry. The first part is theoretical, which contains the basic information about the general properties of gases and specific elements and compounds. The second part contains a set of tasks with certified instruction in the school laboratory.en
dc.subject.translatedgasen
dc.subject.translatedchemical experimenten
dc.subject.translatedhydrogenen
dc.subject.translatedcarbonen
dc.subject.translatednitrogenen
dc.subject.translatedoxygenen
dc.subject.translatedsulfuren
dc.subject.translatedchlorineen
dc.subject.translatedcarbon dioxideen
dc.subject.translatednitric oxideen
dc.subject.translatednitrogen dioxideen
dc.subject.translatedozoneen
dc.subject.translatedsulfur dioxideen
dc.subject.translatedsulfur trioxideen
dc.subject.translatedchlorine wateren
dc.subject.translatedbromine wateren
dc.subject.translatedairen
dc.subject.translatedph indicatorsen
dc.provenanceZadávající pracoviště VŠKP Fakulta pedagogická, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy.cs
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plyny ve vyuce chemie.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_VDP.pdfPosudek vedoucího práce485,83 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_ODP.pdfPosudek oponenta práce670,2 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_DP.pdfPrůběh obhajoby práce187,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.