Title: Kulturní dům, Domažlice
Authors: Brantlová, Lenka
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Stránský Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23729
Keywords: kulturní dům;projektová dokumentace;statická část;stavební povolení;výkresy
Keywords in different language: object for cultural purposes in domažlice;project documentation;static part;building permit;drawings
Abstract: Tato práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení kulturního domu v Domažlicích. Hlavním úkolem této bakalářské práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebně technické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with processing of project documentation for a construction of an object for cultural purposes in Domažlice. The main goal of this work is to design mass, dispositional, constructional and technical design solutions and choose a suitable place for its realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brantlova Lenka - Kulturni dum, Domazlice - word 97-2003.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Brantlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,49 kBAdobe PDFView/Open
Brantlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce749,15 kBAdobe PDFView/Open
Brantlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.