Title: Návrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory
Authors: Frémundová, Monika
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Böhmová Renata, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23733
Keywords: objekt sociální péče;osoby se sníženou schopností pohybu;projektová dokumentace;statická část;stavební povolení;porotherm;spiroll
Keywords in different language: the object of social care;persons with reduced mobility;project documentation;static part;building permit;porotherm;spiroll
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory ke stavebnímu povolení. Hlavním úkolem této práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebně technické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci. Všechny výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN a byly vypočteny ručně s pomocí programu Microsoft Excel. Výkresová část byla provedena v AutoCAD 2016.
Abstract in different language: The building design and project documentation of the object of social care for obtaining a building permit is the focus of this thesis. The main goal is to provide structural solution, space arrangement, material and technical design of the building together with a selection of an appropriate build ground. All calculations were performed according to the standards ČSN EN and calculated manually with use of Microsoft Excel. The drawing were done in AutoCAD 2016.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Monika_Fremundova_A12B0342P.pdfPlný text práce11,83 MBAdobe PDFView/Open
Fremundova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,64 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_oponent.pdfPosudek oponenta práce735,37 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.