Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu areálu malé firmy
Authors: Ašenbrener, Vojtěch
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Böhmová Renata, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23735
Keywords: stavební povolení;projektová dokumentace;požární bezpečnost;tzb - technické zařízení budov;kancelářská budova;ubytovna;rodinný dům;skladovací hala;parkoviště;sloup;průvlak;deska;základy
Keywords in different language: building permit;project documentation;fire safety;hvac - technical equipment of buildings;office building;hostel;family house;storage hall;car park;column;beam;slab;foundations
Abstract: V bakalářské práci se zabývám rozložením sídla stavební firmy, které obsahuje dvoupodlažní administrativní budovu s třípodlažní ubytovnou, rodinný dům pro správce, skladovací halu a parkoviště. Součástí práce je i projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní administrativní budovy s ubytovnou. Jedná se o objekt tvaru písmena L. V jedné části bude řešena administrativní budova, v níž se nacházejí kanceláře, sociální zařízení, zasedací místnost a technická místnost. V druhé části objektu bude řešena třípodlažní ubytovna s dvoulůžkovými pokoji. Část práce také obsahuje řešení požární bezpečnosti objektu, TZB a statický výpočet základních nosných konstrukcí objektu, tj. výpočet železobetonového sloupu, průvlaku, desky a základu. Výpočet je zpracován za pomocí výpočtového programu Fin2D. Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD 2012.
Abstract in different language: The thesis deals with the layout of building company headquarters, which includes a two-storey office building and a three-storey hostel, an administrator family house, a storage hall and a car park. Another part is focused on the project documentation concerning building permits for multi-storey office building with a hostel. It is an L-shape object which consists of two parts. In one of them there will be an administrative building, which has offices, restrooms, a meeting room and a utility room. In the second part of the building there will be a three-storey hostel with double-bedded rooms. The thesis also includes fire safety and evacuation plans of the building, HVAC and structural calculation of basic load-bearing structures of the building e.g. the calculation of reinforced concrete column, a beam, a slab and foundations. The calculation is processed using computational program Fin2D. The drawings are
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ASENBRENER_VOJTECH_2016.pdfPlný text práce10,97 MBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,1 kBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_oponent.pdfPosudek oponenta práce693,32 kBAdobe PDFView/Open
Asenbrener_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce146,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.