Title: Projekt - Hala do těžkého průmyslu s jeřábem
Authors: Hlaváč, Ladislav
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23737
Keywords: ocelová konstrukce;hala do těžkého průmyslu;administrativní budova;dokumentace pro stavební povolení;zatížení objektu;statický výpočet
Keywords in different language: steel construction;hall in heavy industry;administrative building;documentation for construction permition;load analysis;static calculation
Abstract: Cílem této práce je návrh, posouzení ocelové haly se zděnou administrativní budovou a vytvoření dokumentace pro stavební povolení. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje vlastní analytický výpočet ocelové konstrukce haly na základě zjištěných vnitřních sil, deformací a reakcí pomocí programu IDA NEXIS.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to design a steel hall and brick office building, make a static assessment of both and create a documentation for building permit. The static assessment of steel hall is carried out in accordance with ČSN EN standard. The bachelor thesis contains own analytical calculation of steel hall based on determined inner forces, deformations and reactions by software IDA NEXIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ladislav_Hlavac.pdfPlný text práce37,48 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,9 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,28 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce138,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.