Název: Analýza a syntéza generátoru HAMEG HM8030
Další názvy: Analysis and Synthesis of Generator HAMEG HM8030
Autoři: Kuřík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pavlíček, Vladimír
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2374
Klíčová slova: funkční generátor;signálový generátor;přímá digitální syntéza;DDS;blokové schéma;mikrokontrolér;kalibrace
Klíčová slova v dalším jazyce: function generator;signal generator;direct digital synthesis;DDS;block diagram;microcontroller;calibration
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na důslednou analýzu funkčního generátoru Hameg HM8030-6. Cílem textu je seznámit čtenáře s parametry uvedeného přístroje, blokovými schématy vysvětlujícími jeho funkci, zajímavými zapojeními aplikovanými při návrhu modulu a postupy při testování. V úvodu je navíc provedeno rozdělení signálových generátorů, stručně představena teorie přímé digitální syntézy (DDS) a integrované obvody s použitím této metody. Diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci se společností Rohde&Schwarz a její význam spočívá v doplnění chybějící podrobnější dokumentace k přístroji pro servisní středisko.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on a thorough analysis of the function generator Hameg HM8030-6. The text aims to introduce interested readers with the parameters of the device, block diagrams explanation, interesting connection applied in the module design and testing procedures. In the introduction is also made the sorting of signal generators, briefly introduced the theory of direct digital synthesis (DDS) and integrated circuits using this method. This diploma thesis was created in partnership with the company Rohde&Schwarz and its importance consists in completion of missing detailed documentation of the device for the service center.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_hameg.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce437,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_oponent.pdfPosudek oponenta práce478,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.