Title: Výzkumné centrum pro betonové materiály
Authors: Tauchenová, Lenka
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23742
Keywords: skeletový systém;prefabrikovaná konstrukce;architektonický návrh;zatížení;statické posouzení;výpočet
Keywords in different language: skeletal systém;prefabricated construction;architectural design;static assessment
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace Výzkumného centra pro betonové materiály v České Bříze. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního a konstrukčního řešení, sestavení zátěžových stavů a statický výpočet a posouzení vybrané části konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCAD 19 a sestavení zátěžných stavů, posouzení a návrh prvků v programu FIN 2D a FIN GEO.
Abstract in different language: The main object of this bachelor´s thesis is design and creation of documentation for construction permition of Researching centre of concrete materials in Česká Bříza. Design of this Centre is consistent with valid standarts ČSN EN. Draw part is made by using ArchiCAD 19 software and the analytical calculation by using FIN 2D and FIN GEO software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tauchenova_Lenka.pdfPlný text práce13,98 MBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce347,94 kBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce353,05 kBAdobe PDFView/Open
Tauchenova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.