Title: Projekt - Návrh hraničního přechodu
Authors: Zápotocký, Robert
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23743
Keywords: příhradová konstrukce;ocelové pruty;restaurační zařízení;dokumentace pro stavební povolení;statické posouzení;architektonický návrh;železobetonová konstrukce
Keywords in different language: lattice structure;steel bars;restaurant;building permit docementatiton;static assessments;architectural design;reinforced conrete structure
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení se statickým posouzením pro stavbu hraničního přechodu. Tento přechod se skládá z prostorů pro jeho zázemí a z přestřešení nad navrženou komunikací formou restauračního zařízení. Statické posouzení stavby je provedeno podle platných norem ČSN EN včetně jejich příloh. Tyto posouzení, vnitřní síly a deformace byly provedeny v programech FIN EC v5 a GEO v19 CS, které používají metodu konečných prvků. Ostatní posouzení jsem vypočítal podle platných norem. Výkresová část byla vytvořena v programu MicroStation V8i, Sketch Up Make 2015, Artlantis 2016. Tepelně technické posouzení bylo vytvořeno v programu Teplo 2014 EDU.
Abstract in different language: The theme od the bachelor´s thesis is the development od documentation for building permit with the static assessment for the construction on the border crossing. The building of the border crossing is designed of the space facilities and construction of roofing over the proposed road, which serves as a restaurant. A structural assessments of the building is done according to standards EN including their annexes. These assessments, internal forces and deformations were made in programs FIN EC v5 and v19 GEO CS, using the finite element method. Other assessment've calculated according to current standards. The drawing parts were created in MicroStation V8i, Sketch Up Make 2015, Artlantis 2016. Thermal technical assessment was created in Teplo 2014 EDU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert_Zapotocky_Bakalarska prace_Navrh_hranicniho_prechodu.pdfPlný text práce38,28 MBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,68 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,8 kBAdobe PDFView/Open
Zapotocky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce144,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.