Title: Porovnání projektů Wikidata a DBpedia jako zdrojů \nl prostorových dat
Other Titles: Comparison of Wikidata and DBpedia projects as spatial data sources
Authors: Macura, Jan
Advisor: Čerba Otakar, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Karel, RNDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23748
Keywords: dbpedia;wikidata;sémantický web;otevřená data;linked data;linked open data;ontologie;databáze;porovnání;rdf;owl;prostorová data;big data;vizualizace
Keywords in different language: dbpedia;wikidata;semantic web;open data;linked data;linked open data;ontology;database;comparison;rdf;owl;spatial data;big data;visualisation
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku Linked Open Data projektů Wikidata a DBpedia, se zaměřením na prostorová data. Cílem práce je nalezení způsobů, jak je možné prostorových dat z těchto projektů využít a jak je vizualizovat. Obsahem práce je podrobné srovnání struktury, přístupnosti, způsobu popisu prostorových jevů a obsáhlosti obou databázových projektů. Dále práce rozebírá specifika, která se s prostorovými daty v řešených databázích pojí, a nabízí ukázku, jak lze data využít v kartografické aplikaci. V ukázkové aplikaci jsou použity dva dotazy v jazyce SPARQL, které umožní najít a v mapovém okně zobrazit a) města, v jejichž čele stojí žena a b) místa, ve kterých se narodili nositelé Nobelovy ceny. Zdrojový kód této aplikace je otevřený, tudíž kdokoliv se může inspirovat a aplikaci adaptovat pro své účely.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue of Linked Open Data projects Wikidata and DBpedia, with the main aim on spatial data. The objective of this work is to find a way, how it is possible to use spatial data from these projects and how to visualise them. The content of this work is detailed comparison of structure, accessibility, description of spatial features and extensiveness of both database projects. The thesis further explains the specificities connected with spatial data in those databases and offers an example, how to use the data in a cartographic application. In the example application are present two queries in the SPARQL language, which one allows to find and display a) cities with female mayor and b) birthplaces of Nobel prize laureates, in the map window. The code of this application is open source, hence anyone can get inspired and adapt the application for one's purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
macura_bp.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
PV_Macura.pdfPosudek vedoucího práce844,88 kBAdobe PDFView/Open
PO_Macura.pdfPosudek oponenta práce432,82 kBAdobe PDFView/Open
P_Macura.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.