Title: Asymetrie ve sportu
Other Titles: Asymmetry in sports
Authors: Kocandová, Martina
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kobeda Zdeněk, RNDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23750
Keywords: asymetrie v datech narození;šachisté;vliv relativního věku;kolmogorovův - smirnovův test pro dva výběry
Keywords in different language: asymmetry in birth-date distributions;chess players;relative age effect;two sample kolmogorov - smirnov test
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá identifikací asymetrií v datech narození u šachistů. Nejdříve jsou popsány základní charakteristiky šachové databáze. Práce se zaměřuje na zkoumání vlivu relativního věku v kategoriích mládeže. Mladé šachisty porovnáváme s reprezentací mládeže České republiky ve fotbale a v hokeji. Nerovnoměrnosti zastoupení měsíců narození jsou analyzovány pomocí Kolmogorovova - Smirnovova testu pro dva výběry. Srovnáváme sportovce s českou populací.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on identification of asymmetries in birth-date distributions of chess players. First, basic characteristics of chess database are described. The work focuses on analysing relative age effect in youth categories. We compare youth chess players to Czech youth soccer and hockey national teams. Asymmetries in representation of months of birth are analyzed by Kolmogorov - Smirnov two sample test. We compare athletes to general Czech population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kocandova.pdfPlný text práce535,38 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kocandova.pdfPosudek oponenta práce153,56 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kocandova.pdfPosudek vedoucího práce141,82 kBAdobe PDFView/Open
P_Kocandova.pdfPrůběh obhajoby práce37,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.