Title: Fučíkovo spektrum pro úlohy s nelokálními okrajovými podmínkami
Other Titles: The Fučík spectrum for problems with nonlocal boundary conditions
Authors: Netrvalová, Karolína
Advisor: Nečesal Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23752
Keywords: fučíkovo spektrum;okrajová úloha;nelokální okrajová úloha
Keywords in different language: the fučík spectrum;the boundary value problem;the nonlocal boundary value problem
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Fučíkovým spektrem okrajových úloh pro diferenciální rovnice druhého řádu. Nejprve řešíme úlohu s Dirichletovými okrajovými podmínkami. V další části studujeme úlohy s nelokální okrajovou podmínkou. Zaměříme se hlavně na strukturu Fučíkova spektra. Poslední část je pak věnována numerické konstrukci Fučíkova spektra.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with the Fučík spectrum of boundary value problems for second order differential equations. First we solve Dirichlet boundary value problem. In the next part we focus on nonlocal boundary value problems. We focus mainly on the structure of Fučík spectrum. The last part is dedicated to numerical costruciton of the Fučík spectrum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Netrvalova.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
PO_Netrvalova.pdfPosudek oponenta práce841,1 kBAdobe PDFView/Open
PV_Netrvalova.pdfPosudek vedoucího práce745,05 kBAdobe PDFView/Open
P_Netrvalova.pdfPrůběh obhajoby práce35,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.