Title: Ověřování podpisů prezidentských kandidátů
Other Titles: Verification of signatures presidential candidates
Authors: Filipová, Kateřina
Advisor: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23753
Keywords: prezidentské volby;pravděpodobnost;počet dodaných podpisů.
Keywords in different language: presidental election;probability;the number of delivered signatures.
Abstract: Bakalářská práce popisuje úlohu kontroly podpisů na petičních arších prezidentských kandidátů pro rok 2013 z pohledu matematické statistiky. Hlavním cílem je určit pravděpodobnosti chybného závěru (registraci či zamítnutí prezidentské kandidatury) při zákonem předepsaném postupu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis describes the task of checking the signatures on the petition sheets of presidential candidates for 2013 in terms of mathematical statistics. The main objective is to determine the probability of an erroneous conclusion (registration or refusal presidential candidacy) according to the procedure prescribed by law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce364,28 kBAdobe PDFView/Open
PV_Filipova.pdfPosudek vedoucího práce87,2 kBAdobe PDFView/Open
PO_Filipova.pdfPosudek oponenta práce153,64 kBAdobe PDFView/Open
P_Filipova.pdfPrůběh obhajoby práce33,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.