Title: Využití plánu společných zařízení z komplexních pozemkových úprav pro účely územního plánování
Other Titles: The use of joint facilities of the complex plan of land adjustment for the purposes of spatial planning.
Authors: Karasová, Lucie
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Panušková Anna, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23756
Keywords: územní plánování;územní plán;pozemkové úpravy;plán společných zařízení;rapšach
Keywords in different language: spatial planning;the zoning plan;land consolidation;the plan of joint facilities;rapšach
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vztahem územního plánování a pozemkových úprav na úrovni dokumentací územního plánu a plánu společných zařízení. Tomu předcházela rešerše a analýza dostupných podkladů a studium projektových dokumentací plánu společných zařízení a územního plánu vybrané lokality obec Rapšach. Cílem této práce je tedy objasnit problémový vztah územního plánování a pozemkových úprav a na základě těchto poznatků vytvořit návrh změn v procesu přejímání plánu společných zařízení do územního plánu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the relationship between spatial planning and land consolidation at the level of documentation the zoning plan and the plan of joint facilities. It was preceded by research and analysis of available documents and the study of the project documentation of the zoning plan and the plan of joint facilities of chosen location the Rapšach municipality. The aim of this work is therefore to clarify the problematic relationship of spatial planning and land consolidation and on the basis of this knowledge to create a proposal for changes in the process of adoption of the plan of joint facilities in the zoning plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Karasova Lucie.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
PO_Karasova.pdfPosudek oponenta práce532,72 kBAdobe PDFView/Open
PV_Karasova.pdfPosudek vedoucího práce531,19 kBAdobe PDFView/Open
P_Karasova.pdfPrůběh obhajoby práce35,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.