Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČada Václav, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorMarek, Hynek
dc.contributor.refereePitoňák Martin, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:57Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier67917
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23757
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kalibrací elektronických dálkoměrů, konkrétně příslušným teoretickým základem a kalibrací dvou dálkoměrů integrovaných v totálních stanicích Leica Nova MS50 a Leica 1001. Ke kalibračnímu měření byl využit státní etalon velkých délek v Košticích, data byla zpracována dvěma způsoby vyrovnání. Bylo zjištěno, že dosažené výsledky jsou srovnatelné s přesností udávanou výrobcem, v případě Leica 1001 byla zjištěna dokonce lepší přesnost, než výrobce uvádí.cs
dc.format58 s. (47 619 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectelektronický dálkoměrcs
dc.subjectpřesnost elektronických dálkoměrůcs
dc.subjectadiční konstantacs
dc.subjectnásobná konstantacs
dc.subjectregresní přímkacs
dc.titleKalibrace elektronických dálkoměrůcs
dc.title.alternativeCalibration of electronic distance metersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with calibration of electronic distance meters, more precisely of relevant theoretical basis and calibration of two distance meters integrated in total stations Leica Nova MS50 and Leica 1001. For the process of calibration measurement was used National measuring standard of long distances in Koštice, data were processed by two types of adjustment. It turns out, results are comparable with accuracy stated by the manufacturer, in case of Leica 1001 has been found even better accuracy than manufacturer mentions.en
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translatedelectronic distance meteren
dc.subject.translatedaccuracy of electronic distance metersen
dc.subject.translatedaddition constanten
dc.subject.translatedmultiple constanten
dc.subject.translatedregression lineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hynek_Marek_BP_2016.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
PO_Marek.pdfPosudek oponenta práce458,71 kBAdobe PDFView/Open
PV_Marek.pdfPosudek vedoucího práce760,72 kBAdobe PDFView/Open
P_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce34,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.