Title: Virtuální realita v prostředí Blender VR
Other Titles: Virtual Reality in Blender VR
Authors: Mareš, Václav
Advisor: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Lobaz Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23785
Keywords: blendervr;virtuální realita;blender;vrpn;oculus;wiimote
Keywords in different language: blendervr;virutal reality;blender;vrpn;oculus;wiimote
Abstract: Cílem této práce bylo seznámit se s projektem BlenderVR, díky kterému by mělo být možné použít aplikace vytvořené modelovacím nástrojem Blender ve virtuální realitě. Dále bylo třeba získat informace o podpoře protokolu VPRN (Virtual Reality Peripheral Network), který dokáže zprostředkovat komunikaci s periferními zařízeními. Dalším bodem bylo zjistit možnosti připojení vybraných zařízení (Oculus Rift DK2, WiiMote, TrackIR 5, myš a klávesnice) s případným využitím VRPN. Pro každé podporované zařízení vytvořit ukázkovou aplikaci a závěrem vytvořit netriviální aplikaci virtuální reality. Součástí práce bude také popis konfigurace i obsluhy BlenderVR a VRPN v prostředí Windows.
Abstract in different language: The purpose of this work was to learn about a project BlenderVR thanks to which should be possible to use applications created in modeling tool Blender in virtual reality. Then get information about a support of VRPN protocol (Virtual Reality Peripheral Network) which enables communication with peripheral devices. Next goal was to find options of connecting chosen devices (Oculus Rift DK2, WiiMote, TrackIR 5, mouse and keyboard) with possible usage of VRPN. For each supported device create a simple demo application and then create a nontrivial virtual reality application. As a part of this work there also will be a description of configuration and usage of BlenderVR and VPRN in Windows environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce877,65 kBAdobe PDFView/Open
A12B0118P-posudek.pdfPosudek oponenta práce141,18 kBAdobe PDFView/Open
A12B0118P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce222,26 kBAdobe PDFView/Open
A12B0118P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce122,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.