Title: Realizace jednoduchého BCI na bázi snímače Mindwave
Other Titles: Implementation of a simple BCI based on sensor Mindwave
Authors: Kraft, Václav
Advisor: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Brůha Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23794
Keywords: bci;arm;sphero;mindwave;rozhraní mezi mozkem a počítačem;cubieboard;raspberry pi;olinuxino
Keywords in different language: bci;arm;sphero;mindwave;brain-computer interface;cubieboard;raspberry pi;olinuxino
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První pojednává o teoretických poznatcích vědních oborů neurologie a neuroinformatiky, vlastnostech snímače EEG MindWave Mobile a parametrech mikropočítače na bázi ARM procesorů. Druhá část práce popisuje návrh a následnou implementaci rozhraní mezi mozkem a počítačem (BCI). Toto rozhraní využívá již zmíněného snímače EEG a mikropočítače. Důležité části programu budou dostatečně vysvětleny a použití konkrétních konstrukcí řádně zdůvodněno.
Abstract in different language: The bachelor thesis consists of two parts. The first discusses a theoretical facts of scientific disciplines of neurology and neuroinformatics, properties MindWave Mobile EEG sensors and single-board computer (SBC) parameters based on ARM processors. The second part describes the design and implementation of an interface between the brain and the computer (BCI). This interface uses EEG sensors and single-board computer. Important parts of the program are adequately explained and the use of concrete structures duly justified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_A12B0096P.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
A12B0096P-posudek.pdfPosudek oponenta práce370,48 kBAdobe PDFView/Open
A12B0096P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce178,4 kBAdobe PDFView/Open
A12B0096P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce130,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.