Title: Návrh a implementace mobilní aplikace pro sběr vybraných medicínských dat
Other Titles: Design and implementation mobile application for selected medical data collection
Authors: Matyáš, Jiří
Advisor: Papež Václav, Ing.
Referee: Krauz Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23800
Keywords: openehr;e-health;elektronická zdravotní dokumentace;android;sleepasandroid;ehr;spánek;archetyp;phr;couchbase
Keywords in different language: openehr;e-health;eletronic health documentation;android;sleepasandroid;ehr;spánek;archetype;phr;couchbase
Abstract: Mobilní zařízení, respektive aplikace na nich nainstalované, jsou v současné době schopny monitorovat různé zdravotní informace o stavu jejich uživatele. Tyto informace však využívají pouze pro své účely a neukládají je do žádné zdravotní dokumentace. Cílem této práce je implementování mobilní aplikace, která bude sbírat spánková medicínská data v rámci osobní zdravotní dokumentace vyvíjené na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Tato data bude formálně popisovat openEHR archetyp. Aplikace bude data získávat od uživatele a rovněž z aplikace třetí strany. Spánková terminologie bude podložena ověřenou ontologií. Pro ukládání nestrukturovaných medicínských dat je nutno prozkoumat vhodnost použití nerelačních databází.
Abstract in different language: Mobile devices, or applications installed on them, are currently able to monitor user's health status information. This information is used only for this application's purposes and is not stored in any medical documentation. The main goal of this bachelor thesis is implementation of mobile application that will collect sleep medical data and store them in personal medical documentation which is being developed at the Department of computer science and engineering of University of West Bohemia in Pilsen. OpenEHR archetype will formally describe this data. Application will collect data from user as well as from third-party applications. Sleep terminology will be submitted certified ontologies. For storing unstructured medical data, is necessary to explore appropriateness of use non-relational databases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace _Jiri Matyas_A12B0123P.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
A12B0123P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce250,32 kBAdobe PDFView/Open
A12B0123P-posudek.pdfPosudek oponenta práce467,06 kBAdobe PDFView/Open
A12B0123P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce116,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.