Title: Detekce pozornosti řidiče z biologických dat
Other Titles: Detection of the driver's attention from biological data
Authors: Sakáč, Michal
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Prokop Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23834
Keywords: eeg;erp;řidič;pozornost řidiče;p3;p300;p3b;audio stimulace
Keywords in different language: eeg;erp;p3;p300;p3b;attention;driver's attention;audio stimulation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá detekcí a měřením pozornosti řidiče z dat získávaných z povrchu lidského těla se zaměřením na EEG/ERP. Práce dále obsahuje návrh a popis realizace experimentu zaměřeného na změnu latence P3 komponenty po nedostatečném spánku. Experimentu se zúčastnilo 10 dobrovolníků. Jsou zde shrnuty pojmy získávání dat v souvislosti s pozorností, vysvětleny základní pojmy z oblasti měření EEG/ERP. K určení latence P3 komponenty byly použita metoda peak latence subkomponenty P3b.
Abstract in different language: This thesis deals with the detection and measurement of driver attention from the data obtained from the surface of the human body, focusing on EEG/ERP. The work also includes a description and design of experiment focus on changing P3 latency component after sleep deprivation. The experiment involved 10 volunteers. It explains the concepts of data acquisition in context with the attention, explains the basic concepts of measuring EEG/ERP. To determine the latency of P3 components were used method P3b peak subcomponent's latency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A13B0414P_Sakac.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
A13B0414P-posudek.pdfPosudek oponenta práce543,69 kBAdobe PDFView/Open
A13B0414P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce357,2 kBAdobe PDFView/Open
A13B0414P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce218,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.