Title: Indetifikace parafráze
Other Titles: Paraphrase identification
Authors: Tran, Vuong Duc
Advisor: Brychcín Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Konkol Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23837
Keywords: nlp;strojové učení;strojové překlady;jazyk;java;podobnost;parafráze.
Keywords in different language: nlp;mt;translations;language;java;similarity;paraphrase.
Abstract: Cílem této práce je seznámit se s algoritmy používané v oblasti strojového překladu. Dále pak popisovat jednotlivé míry a práce s nimi. Seznámíme se s metodami pro reprezentaci významu slov a slovních spojení. Dále pak s metodami pro identifikaci parafráze. Vybrané metody pro identifikaci parafráze se pokusím implementovat a navrhnout vhodná řešení. Použiji vybrané metody na testování korpusů MRPC (Microsoft Research Paraphrase Corpus).
Abstract in different language: The aim of this work is to find and work with algorithms used for Machine Translation. Describe measures and work with them. Learn about different methods for representing word meanings and phrases and also methods for paraphrase identification. Try implement described methods for paraphrase identification and propose appropriate solutions. Methods will be tested with corpus MRPC (Microsoft Research Paraphrase Corpus)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dokumentace.pdfPlný text práce392,51 kBAdobe PDFView/Open
A13B0449P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce191,32 kBAdobe PDFView/Open
A13B0449P-posudek.pdfPosudek oponenta práce204,5 kBAdobe PDFView/Open
A13B0449P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce206,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.