Title: Autonomie církví a náboženských společností v ústavním systému ČR
Other Titles: Autonomy of churches and religious societies under the constitutional system of the Czech Republic
Authors: Löffelmannová, Petra
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr.
Referee: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23859
Keywords: církve;náboženské společnosti;ústavní systém;autonomie církví;zvláštní oprávnění církví;náboženská svoboda;lidská práva;ústavní soud české republiky;evropský soud pro lidská práva;judikatura;svoboda náboženských projevů;svoboda volby náboženství;náboženské úkony;náboženské symboly;neutrální stát
Keywords in different language: churches;religious societies;constitutional systém;autonomy of churches;strange authorization of churches;religious freedom;human rights;constitutional court of the czech republic;european court of human rights;case law;freedom of religious manifestation;freedom of choice of religion;religion practises;religious symbols;neutral state
Abstract: Hlavním tématem této práce je Autonomie církví a náboženských společností v ústavním systému České republiky. V úvodu práce se pojednává o základních pojmech souvisejících s daným tématem a také o právním zakotvení církví a náboženských společností v České republice. Druhá kapitola je věnována samotné autonomii církví a náboženských společností, a to včetně výkonu zvláštních oprávnění. Poslední kapitola obsahuje významné judikáty Ústavního soudu, které přispěly k přesnějšímu vymezení autonomie církví a náboženských společností.
Abstract in different language: The main theme of this thesis is "Autonomy of churches and religious societies in the constitutional system of the Czech Republic." At the beginning introduces the basic concepts important for understanding the thesis. The second chapter is about the autonomy of churches and religious societies, including the special privileges. In the last part of this thesis there is analysis of the most importat court desicions about authonomy of churches and religion societies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Autonomie cirkvi.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Loffelmannova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce620,68 kBAdobe PDFView/Open
Loffelmannova PE.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Loffelmannova HO.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.