Title: Důkazní břemeno v diskriminačních sporech
Other Titles: The burden of proof in discrimination disputes
Authors: Štenglová, Silvie
Advisor: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Referee: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23860
Keywords: diskriminace;důkazní břemeno;listina základních lidských práv a svobod;rovnost;přímá diskriminace;nepřímá diskriminace;úmluva;evropský soud pro lidská práva
Keywords in different language: discrimination;the burden of proof;eu;european court of human rights;the european court of justice;equality
Abstract: Úvodní kapitola této práce bude zaměřena na stručné základní pojmové vymezení nejdůležitějších souvisejících právních institutů. Tato kapitola se tedy bude zaobírat především charakteristice pojmu diskriminace a rovnosti, dále dokazováním a v neposlední řadě důkazním břemenem, které je pro tuto práci stěžejním tématem. V následující části bude popsána současná právní úpravu, která diskriminaci upravuje a to jak v unijním, tak v českém právním řádu, včetně základního výkladu právních principů aplikace evropského práva v národních právních systémech. Čtvrtá kapitola bude jako tématicky nejdůležitější část obsahovat analýzu institutu důkazního břemene v diskriminačních sporech. Obšírněji se budu v další kapitole zabývat souvislostmi s diskriminací přímou a nepřímou s ohledem na dokazování. Závěr bude tradičně patřit zhodnocení daného tématu, to je právních aspektů a fenoménu diskriminace a zásad nediskriminace či rovného zacházení, jakožto jednoho ze základních právních principů moderních demokratických právních států.
Abstract in different language: This thesis is focused on the means of protection against discrimination. This work tempts to present and analyse comprehensively each of the relevant EU directions, which were created in the sphere of antidiscrimination and implemented in the Czech legal order. this thesis evaluates the current shape and scope of the Czech anti - discrimination legislation and its compliance with the relevant laws of EU. This evaluation deals with the most important advantages and disadvantages of the Czech legislation in the field of anti-discrimination. The acceptance of the koncept of indirect discrimination is regarded as a turbiny point in the case law of the European Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2016.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Stenglova 3 FO.pdfPosudek vedoucího práce872,86 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova 3 HO.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Stenglova 3 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce779,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.