Title: Trestný čin znásilnění
Other Titles: The crime of rape
Authors: Brůhová, Aneta
Advisor: Škvain Petr, JUDr.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23874
Keywords: trestný čin;delikt;znásilnění;násilí;vydírání;nátlak;kriminalita;kriminologie;pachatel;oběť;trest;trestní sazba;skutková podstata.
Keywords in different language: criminal offense;misconduct;rape;violence;extortior;pressure;crime;criminology;offender;victim;punishment;penalty;merits.
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice trestného činu znásilnění. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část komplexně vysvětluje a popisuje trestný čin znásilnění, historický vývoj jeho úpravy, skutkovou podstatu a následně jeho vymezení v právním systému. V praktické části je uveden konkrétní příklad trestného činu v České republice, úprava tohoto trestného činu v Jihoafrické republice a následné srovnání těchto právních úprav.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of the crime of rape. The work is divided into two parts. The theoretical part comprehensively explains and describes the crime of rape, historical development of its modifications, merits and consequently its definition in the legal system. The particular part is a specific example of a crime in the Czech Republic, the treatment of this crime in South Africa and the subsequent comparison of these laws.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Trestny cin znasilneni.pdfPlný text práce385,5 kBAdobe PDFView/Open
protokol Bruhova.pdfPrůběh obhajoby práce90,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek Bruhova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce61,9 kBAdobe PDFView/Open
posudek Bruhova op.p..pdfPosudek oponenta práce89,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.