Title: Využívání znaleckého dokazování v trestním řízení
Other Titles: Using of expertise in criminal procedure
Authors: Budiš, Adam
Advisor: Škvain Petr, JUDr.
Referee: Novotný František, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23875
Keywords: trestní řízení;dokazování;znalec;znalecký ústav;znalecký posudek;odborné vyjádření
Keywords in different language: criminal procedure;evidence;expert;expert institute;expert's report;expert's opinion
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o využívání znalců a znalecké činnosti v rámci trestního řízení. Teoretická část diplomové práce obsahuje základní principy trestního řízení a dokazování. Popisuje také znaleckou činnost z pohledu trestního práva a práva znaleckého. Stěžejní část této práce je věnována analýze současných problémů ve znalectví. Pozornost je zaměřena také na návrhy, které by pomohly vyřešit aktuální problémy v oblasti znalectví.
Abstract in different language: This thesis is focused on using of experts and expertise in criminal procedure. The theoretical part of thesis contains the basic principles of criminal proceedings and evidence law. Thesis also describes experts activities from the perspective of criminal and expert law. The main part of this thesis focuses on analyses current issues in expert law. The aim of thesis is also to suggests some solutions which can help to solve the upcoming problems in expert law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Adam Budis_2016.pdfPlný text práce22,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek Budis op.p..pdfPosudek oponenta práce102,34 kBAdobe PDFView/Open
protokol Budis.pdfPrůběh obhajoby práce103,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek Budis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce127,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.