Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorGabková, Lucie
dc.contributor.refereeVavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2016-5-10
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:38Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier65771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23878
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o trestných činech páchaných ve spojitosti s terorismem a rasovou nesnášenlivostí, příčinách této trestné činnosti a možném vývoji budoucího stavu z hlediska současné politické, společenské a sociální situace. Dále je v práci popsán postup orgánů činných v trestním řízení při odhalování a objasňování trestné činnosti spojené s terorismem a extremismem. V závěru práce je pak naznačena podoba mezinárodní spolupráce, jež směřuje k potírání trestné činnosti s prvky terorismu a extremismu.cs
dc.format86 s. (130 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrestný čincs
dc.subjectextremismuscs
dc.subjectrasismuscs
dc.subjectterorismuscs
dc.subjecthnutícs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjectmezinárodní úmluvacs
dc.titleTrestné činy spojené s terorismem a rasovou nesnášenlivostícs
dc.title.alternativeCrimes related to terrorism and racial intoleranceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is about criminal acts, which are connected to terrorism, racial intolerance, reasons of this criminal acting and other possible evolution of future situation from the point of views of contemporary political, community and social situation. Further is in dissertation described process organs active in criminal acts in revealing and clarifying criminal activity connected with terrorism and extremism. In the end of dissertation is indicated image of international cooperation, which is aiming to combat criminal acts with elements of terrorism and extremism.en
dc.subject.translatedthe crimeen
dc.subject.translatedextremismen
dc.subject.translatedracismen
dc.subject.translatedterrorismen
dc.subject.translatedmovementsen
dc.subject.translateddiscriminationen
dc.subject.translatedinternational conventionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestne ciny spojene s terorismem a rasovou nesnasenlivosti.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
posudek Gabkova op.p..pdfPosudek oponenta práce129,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek Gabkova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce160,38 kBAdobe PDFView/Open
protokol Gabkova.pdfPrůběh obhajoby práce70,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.