Title: Trestné činy spojené s terorismem a rasovou nesnášenlivostí
Other Titles: Crimes related to terrorism and racial intolerance
Authors: Gabková, Lucie
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23878
Keywords: trestný čin;extremismus;rasismus;terorismus;hnutí;diskriminace;mezinárodní úmluva
Keywords in different language: the crime;extremism;racism;terrorism;movements;discrimination;international convention
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o trestných činech páchaných ve spojitosti s terorismem a rasovou nesnášenlivostí, příčinách této trestné činnosti a možném vývoji budoucího stavu z hlediska současné politické, společenské a sociální situace. Dále je v práci popsán postup orgánů činných v trestním řízení při odhalování a objasňování trestné činnosti spojené s terorismem a extremismem. V závěru práce je pak naznačena podoba mezinárodní spolupráce, jež směřuje k potírání trestné činnosti s prvky terorismu a extremismu.
Abstract in different language: This dissertation is about criminal acts, which are connected to terrorism, racial intolerance, reasons of this criminal acting and other possible evolution of future situation from the point of views of contemporary political, community and social situation. Further is in dissertation described process organs active in criminal acts in revealing and clarifying criminal activity connected with terrorism and extremism. In the end of dissertation is indicated image of international cooperation, which is aiming to combat criminal acts with elements of terrorism and extremism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trestne ciny spojene s terorismem a rasovou nesnasenlivosti.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
posudek Gabkova op.p..pdfPosudek oponenta práce129,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek Gabkova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce160,38 kBAdobe PDFView/Open
protokol Gabkova.pdfPrůběh obhajoby práce70,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.