Title: Vazba v trestním řízení
Other Titles: Custody in criminal proceedings
Authors: Hánová, Eliška
Advisor: Wipplinger Eduard, JUDr.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23879
Keywords: vazba;trestní řízení;zadržení;obviněný;zajišťovací institut;nahrazení;lidská svoboda;trestní řád;soud;soudce;státní zástupce;návrh;rozhodnutí;důvody vazby;vazební zasedání;stížnost;mladistvý;srovnání
Keywords in different language: custody;criminal proceedings;arrestment;accused;custodial institute;human freedom;criminal procedure;court;judge;prosecutor;proposal;decision;reasons for custody;custodial session;complaint;young person;comparison
Abstract: Hlavním tématem této práce je právní úprava vazebního práva v České republice. V úvodu práce pojednává o historickém vývoji vazby na našem území. Druhá kapitola se věnuje obecně pojmu a účelu vazby. V kapitole třetí je popsána současná právní úprava (důvody vazby, rozhodování o vazbě, délka vazby, nahrazení vazby) včetně úpravy vazebního práva mladistvých. Kapitola čtvrtá se zabývá srovnáním s polskou právní úpravou. Poslední kapitola obsahuje úvahy de lege ferenda a celkové shrnutí práce.
Abstract in different language: The subject matter of this diploma thesis is " Custody in criminal proceedings". The first chapter describes historical development of custody in the Czech Republic. The second chapter discusses the term and idea of custody, its purpose, main features and custody principles. The third chapter focuses on substantive enactment of custody, specifically on conditions for custody and their definitions. The forth chapter discusses formal legal custody right and explains the way the substantive custody rights, case apart of custody, deciding about custody, and describes the means replacing the custody along with all their forms and their use in specific cases. The fifth compares Polish treatment with Czech. The final charter is motivated by my reflections of the possible regulation de lege ferenda and the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vazba v trestnim rizeni.pdfPlný text práce742,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hanova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce113,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hanova op..pdfPosudek oponenta práce132,43 kBAdobe PDFView/Open
protokol Hanova.pdfPrůběh obhajoby práce78,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.