Title: Opatření ukládaná mládeži za protiprávní činy
Other Titles: Measures impose on juveniles for illegal acts
Authors: Holá, Aneta
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23880
Keywords: mládež;mladistvý;dítě;pachatel;opatření;protiprávní činy;soudní praxe;německo;polsko
Keywords in different language: youth;juvenile;child;offender;measures;illegal actions;judicial practice;germany;poland
Abstract: Diplomová práce v první části krátce pojednává o historickém vývoji sankcionování delikventní mládeže. Hlavním cílem práce je zaměření se na druhy opatření, které lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, uložit mládeži za spáchaná provinění a podání jejich charakteristiky. Následným předmětem zájmu je četnost využití jednotlivých opatření v soudní praxi. Komparace české s německou a polskou právní úpravou, se zaměřením na trestání mládeže v těchto státech, uzavírá celé téma této práce.
Abstract in different language: The first part of the diploma thesis deals with the historical survey of sanctioning of deliquent youth. The main aim of the thesis is to focus on and characterize the types of measures, that may be imposed, according to Act no. 218/2003 Coll., on the responsibility of the juvenile for illegal actions and on the judiciary in juvenile matters and on the change of certain acts., on the juvenile for committed offences. In addition to that, the thesis deals with the frequency of the application of the individual measures in judicial practice. Comparison of Czech and German and Polish regulation with the focus on sanctioning of youth in these countries, is the focus of the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Aneta Hola.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
posudek Hola ved.p..pdfPosudek vedoucího práce94,19 kBAdobe PDFView/Open
protokol Hola.pdfPrůběh obhajoby práce85,99 kBAdobe PDFView/Open
posudek Hola op.p..pdfPosudek oponenta práce150,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.