Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlapák Navrátilová Jana, Doc. JUDr. et Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMatějková, Denisa
dc.contributor.refereeStočesová Simona, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-12
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:41Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:41Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier65781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23887
dc.description.abstractCílem této práce je objasnění problematiky výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených žen, specifika tohoto výkonu, možnosti zacházení s tímto typem odsouzených a následný dopad výkonu trestu na psychiku odsouzeného jedince z pohledu postpenitenciární péče. V praktické části diplomové práce bych se chtěla zaměřit na dotazníkové šetření mezi odsouzenými ženami ve Světlé nad Sázavou a získat tím přehled o věkovém složení odsouzených žen, informace o charakteru spáchaného trestného činu a následně uloženého trestu, poté o možnostech vzdělávání, nabídek zaměstnání, volnočasových aktivit či rodinných návštěv, o přístupu vězeňské služby, o obavách z návratu do normálního života a v neposlední řadě o dopadu výkonu trestu odnětí svobody na odsouzeného jedince. Pro objasnění této tématiky mi poslouží nejen česká, ale i zahraniční literatura, neboť jedna kapitola bude věnována samotné komparaci výkonu trestu odnětí svobody s ostatními státy, konkrétně výkonu trestu odnětí svobody na Slovensku, a velmi stručná komparace výkonu trestu odnětí svobody v Německu.cs
dc.format77 s. (114 784 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectženycs
dc.subjectodsouzenács
dc.subjecttrestcs
dc.subjecthistorie trestucs
dc.subjectvýkon trestu odnětí svobodycs
dc.subjectprogram zacházenícs
dc.subjectpéčecs
dc.subjectvěznicecs
dc.subjectvzdělávací aktivitycs
dc.subjectprizonizacecs
dc.titleVýkon trestu odnětí svobody u odsouzených žencs
dc.title.alternativePrison sentences for convicted womenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to clarify the issue of imprisonment of convicted women, the specifics of this performance, possibilities of handling with this type of convicted women and the consequent impact of the sentence on the convicted individuals psyche from the point of view of the after-care. In the practical part, I would like to focus on a questionnaire research of convicted women in Světlá nad Sázavou and to get an overview of the age composition of convicted women, information about the nature of the committed offence and consequently imposed sentence, then about educational opportunities, job offers, leisure time activities, family visits, approach of the prison service, cares about the return to a normal life and last but not least the impact of imprisonment on the convicted individual. To clarify this matter, I will not use only Czech but also foreign literature, as one chapter is dedicated to the comparison of imprisonment with other states, namely imprisonment in Slovakia and a brief comparison of imprisonment in Germany.en
dc.subject.translatedwomenen
dc.subject.translatedconvicteden
dc.subject.translatedpenaltyen
dc.subject.translatedhistory of punishmenten
dc.subject.translatedimprisonmenten
dc.subject.translatedtreatment programen
dc.subject.translatedcareen
dc.subject.translatedprisonen
dc.subject.translatededucational activitiesen
dc.subject.translatedprisonisationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Denisa Matejkova.pdfPlný text práce16,52 MBAdobe PDFView/Open
posudek Matejkova op.p..pdfPosudek oponenta práce115,34 kBAdobe PDFView/Open
posudek Matejkova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce166,42 kBAdobe PDFView/Open
protokol Matejkova.pdfPrůběh obhajoby práce86,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.