Title: Trestné činy mládeže
Other Titles: Youth crime
Authors: Kopecká, Kateřina
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23903
Keywords: trestné činy;mládež;dítě;mladistvý;kriminalita;trestní řízení;provinění;opatření;zákon o soudnictví ve věcech mládeže;trestní odpovědnost;mladistvý pachatel
Keywords in different language: crimes;youth;child;juveniles;criminality;criminal proceedings;offense;measures;act on responsibility of juveniles for crimes and on jurisdiction in these cases;criminal responsibility;juveniles offender
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o trestných činech dětí a mladistvých. Rozebírá vlivy působící na mladistvé, které vedou ke spáchání trestného činu. Jsou zde rozebrány základní znaky kriminality typické právě pro mládež. Uvedena je struktura a stav kriminality mládeže a následná reakce na trestné činy v podobě opatření. Součástí diplomové práce je i zhodnocení nové právní úpravy zabývající se dětmi a mladistvými.
Abstract in different language: This thesis deals with youth crime. The conditions which have an effect on youth and which lead to the commission of the offence are analyzed. Equally, the basic and typical features of youth crime are discussed. The structure and condition of youth crime with subsequent reaction to crimes in the form of measure are given next. The thesis also includes an evaluation of new legislation dealing with youth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce496,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek Kopecka op.p..pdfPosudek oponenta práce157,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek Kopecka ved.p..pdfPosudek vedoucího práce184,56 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kopecka.pdfPrůběh obhajoby práce87,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.