Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHenych Václav, JUDr.
dc.contributor.authorPeter, Jakub
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-11
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:22Z-
dc.date.available2015-4-9
dc.date.available2017-02-21T09:38:22Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65490
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23914-
dc.description.abstractPředmětem této práce je problematika státního občanství v České republice. První část práce je věnována pojmu státního občanství a jeho vymezení. Druhá část přibližuje historický přehled státoobčanského vztahu v českých zemích. Třetí až šestá část pojednávají o platné právní úpravě státního občanství v České republice, kdy třetí část popisuje zákon o státním občanství v obecné rovině, čtvrtá část se věnuje nabývání státního občanství udělením zahrnujíc i problematiku správního řízení a zvláštní případy udělování státního občanství. Pátá část pojednává o nabývání státního občanství prohlášením a šestá, poslední část řeší otázku možnosti pozbytí státního občanství a institut obnovy řízení ve státoobčanských věcech.cs
dc.format58 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectstátní občanstvícs
dc.subjectudělení občanstvícs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectnabytí státního občanství prohlášenímcs
dc.subjectpozbyti občanstvícs
dc.subjectobnova řízenícs
dc.titleNabývání státního občanství České republiky udělením, prohlášením a pozbývání státního občanství České republikycs
dc.title.alternativeThe Acquisition of the Czech Citizenship by Confirment and Declaration and Losing of the Citizenshipen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy theses deals with the legal conditions and rules governing the citizenship of the Czech Republic. The first part of my paper is aimed on a notion of the citizenship and its specification. The second part contains a short description of a historical overview of the institute of the Czech citizenship. The third part describes the topical legislation concerning the Czech citizenship. The fourth part deals with acquiring of the Czech citizenship on the grounds of an application describing a substantial law as well as law governing the process of acquiring the Czech citizenship. The fifth part describes acquiring the Czech citizenship on proclamation. The very last chapter of my paper deals with legal rules governing losing of the Czech citizenship.en
dc.subject.translatedcitizenshipen
dc.subject.translatedacquiring of the citizenship by naturalizationen
dc.subject.translatedadministrative procedureen
dc.subject.translatedacquiring of the citizenship on proclamationen
dc.subject.translatedlosing of the czech citizenshipen
dc.subject.translatedretrial instituteen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Peter Diplomova prace 2016.pdfPlný text práce920,83 kBAdobe PDFView/Open
Peter Vedouci Henych.pdfPosudek vedoucího práce270,09 kBAdobe PDFView/Open
Peter Malast oponent.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Peter.pdfPrůběh obhajoby práce548,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.