Title: Poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb.
Other Titles: Compensations for damages caused by specially protected animals under the Act No. 115/2000 Coll.
Authors: Hejduk, Matouš
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23920
Keywords: ochrana biodiverzity;živočichové;zvláště chránění živočichové;škody způsobené zvláště chráněnými živočichy;škody na rybách;kormorán velký;vydra říční;rybářské právo;rybářské revíry;vlastnická práva
Keywords in different language: protection of biodiversity;animals;especially protected animals;damages caused by especially protected animals;damages on fish;great cormoran;european river otter;fishing law;fishing grounds;property rights
Abstract: V této práci se autor věnuje, jak vyplývá ze samotného názvu, problematice poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb. Protože z hlediska teoretického i praktického jsou zdaleka nejzajímavějšími a stále velmi aktuálními škody způsobené na rybách, které působí kormorán velký a vydra říční, je největší část práce věnována právě tomuto problému, který vyvolává mnoho sporných teoretických otázek, jejichž zodpovězení je nesmírně důležité pro aplikační praxi. Jde zejména o tu otázku, zda je možné kompenzovat škody na rybách v tekoucích vodách, které právní teorie považuje za "ničí". Několik prvních stran této práce je však také zaměřeno na témata, která s hlavním těžištěm práce rovněž velmi úzce souvisí. Je to jednak ochrana biodivezity v právu, jednak definování a vymezení pojmů "živočich", "zvíře" či "zvěř", které není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Abstract in different language: In this thesis, as the title already implies, the author pursues the issue of providing compensations for damages caused by selected especially protected animals according to act No. 115/2000 Coll. Damages caused on fish, that are caused by Great Cormorant and European River Otter, are in terms of theoretical and practical still the most interesting and still highly topical. And that is the reason why the most part of this thesis is pursued to this issue, raising a lot of controversial theoretical questions, that are immensely important to be answered for the application practice. Particularly it is about the question, if the compensations of damages caused on fish in the flowing waters are possible, while such fish according to the legal theory are considered to be" owned by no one". However on the first few pages of this thesis it is also dealt with the topics, that are likewise very closely linked to the main focus of the work. For one thing it is protection of biodiversity in law and for another it is definition of term(s) "animal", that takes in Czech multiple meanings, or term "wild animals". Definitions of these concepts is not by far so simple as it can seem on the first sight.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Matous_Hejduk.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Hejduk Stejskal vedouci.pdfPosudek vedoucího práce822,72 kBAdobe PDFView/Open
Hejduk oponent Kopecky.pdfPosudek oponenta práce472,86 kBAdobe PDFView/Open
Hejduk.pdfPrůběh obhajoby práce554,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.