Title: Základní zásady pracovního práva
Other Titles: Basic principles of labor law
Authors: Skuhravá, Pavla
Advisor: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23932
Keywords: pracovní právo
Keywords in different language: labor law
Abstract: Diplomová práce seznamuje čtenáře s pojmem pracovního práva. Kam ho zařadit do právního systému. Dále sleduje, co jsou právní principy, jejich funkce a třídění. Další kapitoly se zabývají obecnými zásadami právními a obecnými zásadami právně-technickými. Další oddíl se věnuje zásadám soukromoprávním. V poslední části se dostáváme k jádru věci, ta poskytuje informace o základních zásadách pracovního práva. Jde o to, aby čtenář pochopil, co jsou principy a kam jednotlivé zásady zařadit a mohl posoudit uplatňování těchto jednotlivých principů. Cílem je porovnání zásad zákoníku práce se zásadami nového občanského zákoníku. Do jaké míry NOZ ovlivnil právě zákoník práce od 1. ledna letošního roku. Informace byly získávány především z odborné literatury o daném tématu, protože je čistě teoretické. Dále jsem čerpala z internetových portálů. A spoustu materiálu mně poskytla vedoucí práce. Výsledkem mé práce je posouzení dopadu zásad NOZ na zákoník práce. Zda je nová právní úprava pro lidi jasnější a srozumitelnější, a tudíž jestli není zbytečná.
Abstract in different language: Goal of this dissertation is to explain the term labor law to readers. Where to put this term to law system. This dissertation also explains law principles, their functions and their categorization. Other chapters explains general principles of law. Next part of dissertation is devoted to private law. In last part of dissertation are explained basic principles of labor law. One of goals is to explain to readers law principles, their sorting and their exercitation. The goal of dissertation is comparison of labor law principles with principlec of new civil code of law and the scale in which is labor law effected by new civil code of law. General information source was scholarly literature, because the topic of dissertation is highly theoretical. Other sources was web pages and a lot of materials were given to me by supervisor of work. The outcome of my dissertation is recognition of impact of new civil code of law to labor law and understandability of new civil code of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Skuhrava.pdfPlný text práce338,19 kBAdobe PDFView/Open
Skuhrava-1.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Skuhrava-2.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Skuhrava Pavla2.pdfPrůběh obhajoby práce365,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.