Title: Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Other Titles: The ancillary agreements in the contract of sale
Authors: Fuňková, Lucie
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23943
Keywords: kupní smlouva;vedlejší ujednání při kupní smlouvě;výhrada zpětné koupě;výhrada zpětného prodeje;předkupní právo;koupě na zkoušku;výhrada lepšího kupce;cenová doložka;měnová doložka;zákaz reexportu;příkaz k prodeji
Keywords in different language: collateral agreements relating to a purchase contract;purchase;retention of title;right of repurchase;right of resale reservation;pre-emption right to purchase the exam;better retention of a better buyer;the price clause;monetary clause;the ban on re-export;sale order
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice vedlejších ujednání při kupní smlouvě dle platného občanského zákoníku. Úvod této práce zastíní čtenáře do problematiky kupní smlouvy a následuje vymezení a charakteristika jednotlivých druhů vedlejších ujednání. Nechybí zde ani krátké srovnání s právní úpravou, která na našem území platila do velké soukromoprávní rekodifikace. Tento institut je nových občanským zákoníkem zpracován podrobněji a v mnoha ohledech objasňuje sporné momenty, které mohou vznikat při uzavírání vedlejších ujednání, proto se nová právní úprava jeví jako vhodnější a propracovanější.
Abstract in different language: People use the purchase agreement in matters of everyday life and I wish to introduce the basic characteristics of this contract. The side arrangements are some of the most important details when the contracting parties decide to conclude a purchase contract. The other part of this dissertation provides the general provisions and the types of side agreements in the purchase agreement. At each chapter of various types of side agreements, I describe the most significant pillars of these institutes, and fundamental changes in recodification of civil law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedlejsi ujednani pri kupni smlouve - Funkova.pdfPlný text práce491,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Funkova.pdfPosudek vedoucího práce722,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Funkova.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Funkova.pdfPrůběh obhajoby práce303,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.