Title: Tuzemská a evropská judikatura ve věcech ochranných známek
Other Titles: Domestic and European jurisprudence in trademark matters
Authors: Vyvadilová, Nikola SADEK
Advisor: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Referee: Žikovská Petra, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23944
Keywords: ochranná známka;ochranná známka společenství;judikatura;pravděpodobnost záměny;rozlišovací způsobilost;užívání ochranné známky
Keywords in different language: tardemark - community trademark - case-law - likelihood of confusion;distinctiveness;trademark use
Abstract: Práce se zabývá představením institutů ochranné známky národní a ochranné známky Společenství. Hlavním cílem práce je porovnání tuzemské a evropské judikatury ve věcech ochranných známek.
Abstract in different language: This thesis deals with introduction of national trademark and Community trademark. The main goal of this thesis is to compare domestic and European case-law in trademark matters
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vyvadilova Sadek.pdfPlný text práce779,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sadek Vyvadilova.pdfPosudek vedoucího práce896,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sadek Vyvadilova.pdfPosudek oponenta práce526,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sadek Vyvadilova.pdfPrůběh obhajoby práce257,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.