Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHolá, Denisa
dc.contributor.refereeHák Jan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-18
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:56Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:38:56Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23948
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou asistované reprodukce nejen z pohledu právního, ale částečně i medicínského. V úvodu je vysvětlen pojem asistované reprodukce a stručně rozebrány jednotlivé metody léčby neplodnosti. Následuje část věnovaná právním podmínkám vykonávání asistované reprodukce, a to se zaměřením jak na Českou republiku, tak i na vybrané evropské státy. V práci nechybí ani kapitola o určování rodičovství u dětí narozených z asistované reprodukce. Závěr patří pojednání o náhradním mateřství.cs
dc.format74 s. (124 719 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectasistovaná reprodukcecs
dc.subjectumělé oplodněnícs
dc.subjectneplodnostcs
dc.subjectposkytovatelé zdravotních služebcs
dc.subjectžadatelé o provedení umělého oplodněnícs
dc.subjectdárci zárodečných buněkcs
dc.subjectnáhradní mateřstvícs
dc.subjecturčování rodičovstvícs
dc.titlePrávní aspekty asistované reprodukcecs
dc.title.alternativeLegal Aspects of Assisted Reproductionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the problematics of assisted reproduction not only from the legal, but as well from the medical point of view. At the beginning, the notion of assisted reproduction is explained and particular methods of infertility treatment are analysed. The following part deals with legal possibilities of the assisted reproduction process with the focus on both the Czech Republic and chosen european states. The thesis as well includes a chapter about determination of parenthood by those children born of assisted reproduction. At the end, an essay on surrogate motherhood is to be found.en
dc.subject.translatedassisted reproductionen
dc.subject.translatedartificial inseminationen
dc.subject.translatedinfertilityen
dc.subject.translatedhealthcare providersen
dc.subject.translatedapplicants for the artificial inseminationen
dc.subject.translateddonors of gametesen
dc.subject.translatedsurrogate motherhooden
dc.subject.translateddetermination of parenthooden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Denisa_Hola_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hola.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hola.pdfPosudek vedoucího práce927,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hola.pdfPrůběh obhajoby práce293,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.