Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSeverová, Michaela
dc.contributor.refereePelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:59Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:38:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65244
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23956
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na úpravu odstoupení od smlouvy. Je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou stručně charakterizovány veškeré způsoby zániku závazků. Druhá kapitola je věnována současné úpravě odstoupení od smlouvy dle všeobecných ustanovení o závazcích v občanském zákoníku. Třetí kapitola je zaměřena na praktické problémy, které mohou nastat při sjednání vlastního režimu odstoupení od smlouvy. Poslední kapitola je věnována úpravě odstoupení u vybraných smluv, zejména kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci, darovací smlouvě a některým smlouvám uzavíraných se spotřebiteli.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodstoupení od smlouvycs
dc.subjectzánik závazkucs
dc.subjectřádné plněnícs
dc.subjectvadné plněnícs
dc.subjectprodlenícs
dc.subjectporušení smlouvy.cs
dc.titleOdstoupení od smlouvycs
dc.title.alternativeWithdrawal from contracten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with withdrawal from a contract. The thesis is divided into four parts. In the first part there are characterized all the ways of termination of obligations. The second part deals with current legal adjustment according to the general provisions for liabilities in the Civil Code. The third part of the thesis is focused on practical problems which may appear when the parties negotiate their own contractual conditions for the withdrawal. The last part of the thesis deals with the selected legal adjustment of withdrawal from a contract, particularly bargain and sale, deed of gift and some consumer contract.en
dc.subject.translatedwithdrawal from a contracten
dc.subject.translatedtermination of obligationen
dc.subject.translatedproper performanceen
dc.subject.translateddefective performanceen
dc.subject.translateddelayen
dc.subject.translatedviolation of a treatyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Severova_Michaela_2016.pdfPlný text práce971,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Severova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Severova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Severova.pdfPrůběh obhajoby práce296,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23956

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.